افتخارات

اپسیلون

در کنار رتبه های برتر کنکور بصورت حضوری و آنلاین
مشاور و برنامه ریزی با گروه آموزشی اپسیلون

سال 99

85 نفر قبولی

سال 98

104 نفر قبولی

سال 97

58 نفر قبولی

سال 96

14 نفر قبولی

99
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی کامپیوتر
محمدرضا پیرپیران
99
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی کامپیوتر
محمد استکی
99
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی کامپیوتر
محمد خلفی
99
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی کامپیوتر
آرمین ثقفیان
99
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی مکانیک
امیررضا رزمخواه
99
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی مکانیک
مهران مهمان دوست
99
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی مکانیک
علی مجلسی
99
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی مکانیک
علی عباسی
99
دانشگاه صنعتی شریف
فیزیک
علی اکرامیان
99
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی عمران
سپهر مظاهری
99
دانشگاه صنعتی شریف
ریاضی
دانیال نوروزی
99
دانشگاه صنعتی شریف
فیزیک
عالیه جعفری
99
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی عمران
بهنود صالحی پور
99
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی برق
متین احمدی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی کامپیوتر
پدرام ارشدی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی کامپیوتر
امیرحسین حاجاتی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی کامپیوتر
امیرعلی ارباب
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی برق
امیرحسین یزدانی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی برق
متین موحدزاده
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی برق
امیرمحمد فدایی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی برق
علی رمضانی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی برق
آرمان رسولی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی برق
امیرعلی امینی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی مکانیک
هومن اکتایی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی مکانیک
محسن سیامکی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی مکانیک
آرین نکویی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی برق
امیرمحمد فدایی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی برق
علی رمضانی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی برق
آرمان رسولی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی برق
امیرعلی امینی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی مکانیک
هومن اکتایی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی مکانیک
محسن سیامکی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی مکانیک
آرین نکویی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی مکانیک
متین امین
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی عمران
پوریا خسروی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی عمران
مهرزاد جناب پور
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی عمران
متین مقبل اصفهانی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی عمران
مهیار فخرینیان
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی صنایع
علی جواد زاده
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی شیمی
تینا تفویضی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی شیمی
امین دادخواه
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی شیمی
عرفان ملاحسینی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی مواد
متین اشرفی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی مواد
محمدرضا شفیعی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
فیزیک
امیر حسین عبدالهی
99
دانشگاه صنعتی اصفهان
آمار
محمد امین طاووسی
97
دانشگاه شهرکرد
دندانپزشکی
پریا مجملی
97
دانشگاه اراک
پزشکی
اشکان کوشان
97
دانشگاه رفسنجان
پزشکی
محسن پاکدل
97
دانشگاه یزد
دندانپزشکی
زینب قربانی
97
دانشگاه یزر
پزشکی
پرتو وحیدا
97
دانشگاه شیراز
دامپزشکی
پوریا پورواسعی
97
دانشگاه ایلام
پزشکی
مهرداد پوستین دوز
97
دانشگاه آبادان
هوشبری
امیرعباس مختاریان
97
دانشگاه بندرعباس
پزشکی
مرضیه شفیعی
97
دانشگاه کاشان
مامایی
مینا جعفری
97
دانشگاه زاهدان
پزشکی
فرزاد جمالی
97
دانشگاه قم
پزشکی
صحرا حسینی
97
دانشگاه اصفهان
علوم آزمایشگاهی
زهرا یزدانی
97
دانشگاه یزد
دندانپزشکی
آلاله موسی زاده
97
دانشگاه اصفهان
پرستاری
سحر کیانی
97
دانشگاه اصفهان
پرستاری
زهرا فصیحی
97
دانشگاه خوراسگان
پرستاری
مریم عباسی
97
دانشگاه اراک
پزشکی
امیرحسین سعیدی
97
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی کامپیوتر
محمد مهدی جراحی
97
دانشگاه صنعتی شریف
علوم کامپیوتر
محمد کشاورز
97
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی برق
سید علیرضا هاشم
97
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی عمران
ریحانه ولیخانی
97
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی صنایع
محمدرضا چهارباغی
97
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی عمران
آروین بحرینی
97
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی متالوژی
وحید احسان زاده
97
دانشگاه تهران
مهندسی برق
حسین نکوئیان
97
دانشگاه تهران
مهندسی عمران
معین تیموری
97
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندسی کامپیوتر
محمد فاطمی
97
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندسی کامپیوتر
کیان کشفی‌پور
97
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندسی معدن
الیاس بصیری
97
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندسی پزشکی
نازنین مدرسیان
97
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علوم کامپیوتر
محبوبه عنایتی
97
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ریاضیات و کاربردها
آرین سجادیان
97
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندسی برق
محمد مهدی سعیدی
97
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی کامپیوتر
افروز شیخ‌الاسلام
97
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی برق
محمد جلالی
97
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی متالوژی
محمد حسین احمدی
97
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی مکانیک
محمد ارجمندکیا
97
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی عمران
علی ملک زاده
97
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی برق
پدرام محسنی
97
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی برق
مهدی صادقیان
97
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی برق
مهدی ناظری
97
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی صنایع
علی آقاعابدی
97
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی صنایع
یوسف رضازاده
97
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی مکانیک بیوسیستم
محمد نصیری فرد
97
دانشگاه صنعتی اصفهان
آمار
حدیث خانی
97
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی کامپیوتر
رضا فرهنگ
97
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی مکانیک
فربد محمودیان
97
دانشگاه اصفهان
مهندسی کامپیوتر
محمدرضا حامی
97
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی مکانیک
ایمان حشمت
97
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی کامپیوتر
ابراهیم حسینی
97
دانشگاه یزد
مهندسی مکانیک
مسعود حاجیان
97
دانشگاه کاشان
مهندسی برق
پارسا حجتی فرد
97
دانشگاه کاشان
مهندسی صنایع
فاطمه زمانی
97
دانشگاه یزد
مهندسی معماری
مریم موحد زاده
97
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی برق
دانیال ستاری
97
دانشگاه کاشان
معماری
کیمیا رضایی
97
دانشگاه کاشان
معماری
فائزه دادخواه
97
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی برق
علی حلوایی

02128427921

0913 542 52 56

epsilong@epsilongroup.ir

epsilongroup.ir

پیشنهاد شما برای ما