قوانین ثبت نام کلاس های آموزشی

  1. دانش آموز موظف است قبل از شروع دوره به صورت نقد یا چک تسویه حساب کامل نماید
  2. پس از ثبت نام تحت هیچ شرایطی امکان انصراف میسر نبوده و در صورت عدم امکان حضور دانش آموز به هر دلیلی هیچگونه وجهی عودت داده نخواهد شد
  3. دانش آموز موظف است در تمامی جلسات در ساعات اعلام شده توسط موسسه شرکت نماید و غیبت بیش از سه جلسه در جلسات منجر به اخراج دانش آموز خواهد شد
  4. هنگام تدریس اساتید هیچ یک از دانش آموزان حق استفاده از هرگونه دستگاه ضبط صوت یا تصویر را بدون اجازه دبیر نداشته و در صورت مشاهده برخورد و فرد خاطی اخراج خواهد شد
  5. رعایت شئونات اسلامی و پوشش متناسب با قوانین نهادهای نظارتی بر همه دانش آموزان واجب و مشاهده هرگونه تخطی از قوانین منجر به اخراج دانش آموز خواهد شد
  6. رعایت ادب و احترام در برخورد با پرسنل موسسه و همچنین حفظ شئون اجتماعی در تمام زمان‌های حضور دانش آموز الزامی هرگونه بی‌احترامی منجر به اخراج دانش آموز خواهد شد!
  7. حفظ حقوق همسایگان و آسایش خاطر آنها چه هنگام مراجعه به موسسه چه پس از آن بر همگان واجب بوده و اولیا و دانش آموز موظفند بدون ایجاد کمترین مزاحمت برای آنها نسبت به رفت و آمد به موسسه اقدام نمایید
پیمایش به بالا